Zalacznik 2 do Umowy Najmu – Oswiadczenie o danych kontaktowych